Sveriges Golden Gate

Sveriges Golden Gate

fristående novell för gratis läsning och nedladdning

En cykelfärd genom dagens Göteborg i drastisk omvandling och minnet av en taxiresa åt motsatt håll trettio år tidigare, då nykomligen som sedermera blev kvar mötte den redan då försvinnande hamn- och industristaden, fick veta hut av droskföraren och nu i gyttret av byggplatskaos och trafikomläggningar kämpar med att ta sig fram, samtidigt som han betänker allt som gått förlorat så många gånger redan, och – med sin ilskna taxiförares backspegelsblick levande i minnet – vad det faktiskt kan vara att älska en stad.