UTSIKTER

UTSIKTER

Novellsamling av Christian Munthe, Alhambra förlag, 2022, 236 sidor.

Christian läser högt ur UTSIKTER

Ett intellektuellt fyrverkeri av sällan skådast slag

... dess rikedom på kunskaper och fantasifulla uppslag ... vindlande resonemang ... en mycket underhållande bok med återkommande stråk av svart humor.

SANS Magasin, nr 1, 2023


De mest intressanta av de svenskspråkiga böcker jag läst under2022.

Dit hör först och främst Marit Kaplas ”Kärlek på svenska”, men också Christian Munthes ”Utsikter” och Lars Noréns ”En dramatikers dagbok”.

Borås Tidning, 11 December, 2022


Munthe står stadigt med eget litterärt fotfäste.

... åtta noveller, vitt skilda till innehåll och format ... elaborerade och väl sammanhållna som texter i egen rätt ... oväntad och överraskande vändning, som väl svarar mot det som ofta anförs som särskild poäng med just novellgenren, att en snygg vändning sätter dit en anledning till långa eftertankar.

Tidskriften Alba.


Originell och lovande debut

Det finns väldigt mycket att tycka om i novellsamlingen UtsikterHär finns en intelligent fantasirikedom ... plötsliga hårnålskurvor som leder berättelsen i för läsaren helt oväntade riktningar. Här finns en hel del humor ... Här finns också mycket allvar

Bokbloggen Kapprakt


Betyg 4/5

 ... åtta särdeles väl skrivna noveller ... konst- och litteraturreferenser klingar genomgående i berättelserna, vilket skapar intressanta synergieffekter ... Om människor och deras gemenskap, deras hemvist och att inte tillhöra är några av de frågor texterna kretsar kring ... ett knippe noveller med ett rikt tankegods som pockar på omläsning och boksamtal, stilistiskt mycket njutbara.

Fredrik Wolf, BTJ-häftet, nr 5, 2022


En existentiell samling noveller som trampar upp nya tankespår. Läs den!

En intressant novellsamling om människor som överlever (om judar som överlevde andra världskriget, om personer som överlever närståendes frånvaro eller död, vänners död, hemliga kärlekars död. En mytomspunnen person överlever myten om sig själv. Mänskligheten överlever i rymden.) Döden lurar i alla noveller som samtliga slutar med stark knorr.

Bokologen.se

Köp/beställ UTSIKTER:

Havsbandet utmanar prövade öbor med tid, glömska, väder, strandgods och vrede.  På två procent socker överlever onkel Avrum, Solomon och Leah förtryck, flykt och sina egna val.  Sanningen är till salu, men Oskar Kamp kommer till vetenskapens räddning.  En glömd fartygskatastrof och ett möte på Djurgården får Hermés-scarfen att falla som en slöja och beseglar pojken Sinas framtid.  Pandemins flimrande skärmar och osäkra uppkoppling binder familjen samman och tvingar dem i sär, medan fantasin fyller i där bandbredd och samhälle brister.  En lojal medborgare får slutligen sin rättmätiga vila i nationens trygga sköte.  Mänsklighetens sista flykt kräver Jonna Gudridsdotters offer, maskinernas bistånd och ett omöjligt val med självskrivet slut.  Alltmedan vålnaden väntar med viskningen redo i det uråldriga templets febriga hjärta.


I åtta fristående noveller flätar Christian Munthe samman teman om flykt, hav, vyer, våld och framtid till en tät väv om människans villkor och utsikter. Utsikter är hans debutbok som skönlitterär författare.