Hem

Litteratur & Musik

Sveriges Golden Gate

ny novell för gratis nedladdning och läsning online!

Läs mer här!

UTSIKTER djupanalyserad i SANS!


6-sidig essä i SANS Magasin om forskare som skriver skönlitteratur ägnar mycket av utrymmet åt att djupanalysera flera av novellerna i UTSIKTER!

UTSIKTER i celebert sällskap!


Helsidesessä i Borås Tidning resonerar om pandemins spår i litteraturen. Jämför UTSIKTER med Kapla, Norén, T.S Eliot och Eyvind Johnson!

BERÖM FÖR NOVELLSAMLINGEN UTSIKTER!


Ett intellktuellt fyrverkeri av sällan skådat slag

SANS Magasin


Mest intressanta av de svenskspråkiga böcker jag läst under2022.

Borås Tidning


... åtta särdeles väl skrivna noveller ... med ett rikt tankegods som pockar på omläsning och boksamtal, stilistiskt mycket njutbara

Fredrik Wolf, BTJ-häftet, nr 5, 2022


En existentiell samling noveller som trampar upp nya tankespår. Läs den!

Bokologen.se


Munthe står stadigt med eget litterärt fotfäste.

Tidskriften Alba.


Det finns väldigt mycket att tycka om i novellsamlingen Utsikter

Bokbloggen Kapprakt


DEN HÄR PLATSEN ...


 ... är till för de delar av mitt skapande som inte ryms i mitt offentliga liv som forskare och filosof. Vill du veta mer om den sidan, så besök gärna min webbplats på Göteborgs universitet.