Sanningens pris

Sanningens pris

Christian Munthe ©2020

Det är inte självklart vad som borde betraktas som upptakt till de skeenden som alla var överens om hade räddat forsknings- och universitetsvärlden från ka­ta­st­rof. En möjlighet kunde vara den eftermiddag på Kunskapsgäldens sektion för mark­nadsbevakning, då Linda Östmark, en av Oskar Kamps tre sektionsassistenter, hade arm­bågat honom lätt i sidan och pekat på en av skärmarna längst upp till höger.

           ”Vet inte om det är något knas här Oskar, men grundforskningsindex bör­ja­de bete sig rätt märkligt redan igår kväll och det ser ut att fortsätta strula idag också.”


Linda svepte med handen och en översikt över de senaste månadernas grund­forskningsindex framträdde på skärmbordet. Hon sköt kaffekoppen mot ena hör­net så den inte skulle skymma de komplicerade diagrammen med ett sam­mel­su­rium av kurvor i olika färger och fortsatte:

           ”Det är långsamt och inte omedelbart synligt.”

           Hon pekade på den översta kurvan som var tjockare och tydligare än de öv­ri­ga.

           ”Men det finns där. Knixigt och förstås blandat med en massa brus – vinst­hem­tagningar och diverse chansningar på rekyler efter kursfall, en och annan blank­ning, det vanliga – men trenden är faktiskt ett allmänt ras. Långsamt och de­fi­ni­tivt ingen krasch, inte än, men definitivt ett ras. ”

            ”Allmänt, säger du?”

             ”Ja, samtliga länkade index är påverkade och bidrar till att förklara tren­den. Men vi har förstås gjort en spårning … ”

              ”Ja, och …?”

              ”Det är nationalekonomin"

Majas sköra handled mot handflatan. Glödheta, pyttesmå fingrars stålgrepp om tum­men. Andningen som nästan inte hörs alls, och han måste lyssna alldeles nära för att vara säker där i mörkret på förlossningsavdelningens rum för återhämtning. Greta ännu på uppvak efter den tunga bedövningen. Bara några år senare: hennes tom­ma blick genom observationsfönstret på infektionskliniken. Läkarnas för­säk­rin­gar och beklaganden i bakgrunden:

                ”Vi har prövat allt, det bästa och det allra senaste!”